Ikony Andrzeja Rublowa

Trójca Święta, ikona, około 1422-37r. Galeria Tretiakowska, Moskwa
Trójca Święta, ikona, około 1422-37r. Galeria Tretiakowska, Moskwa, fragment.
Trójca Święta, ikona, około 1422-37r. Galeria Tretiakowska, Moskwa, fragment.
Trójca Święta, ikona, około 1422-37r. Galeria Tretiakowska, Moskwa, fragment.
Apostoł Paweł, ikona z ikonostasu w Zwienigrodzie, około 1410-1420r., Galeria Tretiakowska, Moskwa
Archanioł Michał, ikona z ikonostasu w Zwienigrodzie, około 1410-1420r.,Galeria Tretiakowska, Moskwa
Archanioł Michał, ikona z ikonostasu w Zwienigrodzie, około 1410-1420r.,Galeria Tretiakowska, Moskwa, fragment.
Archanioł Michał, ikona z ikonostasu w Zwienigrodzie, około 1410-1420r.,Galeria Tretiakowska, Moskwa, fragment.
Zbawiciel, ikona z rzędu Deesis ikonostasu w Zwienigrodzie, około 1410-1420r.,Galeria Tretiakowska, Moskwa
Zbawiciel, ikona z rzędu Deesis ikonostasu w Zwienigrodzie, około 1410-1420r.,Galeria Tretiakowska, Moskwa, fragment.
Zstąpienie do otchłani
Wniebowstąpienie- 1408r.
Zwiastowanie- 1408r.
Archanioł Gabriel, ikona z ikonostasu w Zwienigrodzie, około 1408r.